Регистрирующий калибратор fluke 754, Регистрирующий калибратор fluke 754, Электроизмерительный инструментРегистрирующий калибратор fluke 754


Купить Регистрирующий калибратор fluke 754

Регистрирующий калибратор fluke 754

Oписание:

Постоянное напряжение: до 300 В; Переменное напряжение: до 300 В; Постоянный ток: до 0.11 А; Сопротивление: 0.01 МОм; Габариты: 136x245x63 мм; Вес: 1.2 кг; Измерение пост./перем. напряжения: есть ; Измерение постоянного тока: есть ; Измерение сопротивления: есть ; Измерение частоты: есть ; Измерение температуры: есть ; Рабочая температура: -10...+5 °С; Тип инструмента: калибратор ; Поверка: нет ; Внесен в госреестр: нет ; Габариты: 136x245x63 мм; Вес: 1.2 кг; Постоянный ток: 0.11 А; Рабочая температура: от -10 до +50 °С; Постоянное напряжение: до 300 В; Переменное напряжение: до 300 В; Сопротивление: 0.01 МОм; Количество и напряжение элементов питания: 1х7.2В

Цена 636949 руб.

ID: 134437530


Kатегория товара:
Электроизмерительный инструмент

Бренд:


новости
 • (напряжение Измерение Постоянное)
 • Нет данных

  Postoyannoe napryazhenie: do 300 V; Peremennoe napryazhenie: do 300 V; Postoyannyy tok: do 0.11 A; Soprotivlenie: 0.01 MOm; Gabarity: 136x245x63 mm; Ves: 1.2 kg; Izmerenie post./perem. napryazheniya: est' ; Izmerenie postoyannogo toka: est' ; Izmerenie soprotivleniya: est' ; Izmerenie chastoty: est' ; Izmerenie temperatury: est' ; Rabochaya temperatura: -10...+5 °S; Tip instrumenta: kalibrator ; Poverka: net ; Vnesen v gosreestr: net ; Gabarity: 136x245x63 mm; Ves: 1.2 kg; Postoyannyy tok: 0.11 A; Rabochaya temperatura: ot -10 do +50 °S; Postoyannoe napryazhenie: do 300 V; Peremennoe napryazhenie: do 300 V; Soprotivlenie: 0.01 MOm; Kolichestvo i napryazhenie elementov pitaniya: 1h7.2V

  Ключевые слова:

  Измерение, напряжение, Габариты, температура, Вес, 136x245x63, Постоянное, МОм, Сопротивление, ток, Постоянный, Переменное
  Izmerenie, napryazhenie, Gabarity, temperatura, Ves, 136x245x63, Postoyannoe, MOm, Soprotivlenie, tok, Postoyannyy, Peremennoe

  ---

  Rating: